Dear Me, dear me.. Love, Yourself

--Post #87-- Dear Me, A few days earlier, WordPress.com sent a Post-A-Day prompt which was about writing oneself a letter. So I thought I had to write you one. 🙂 I was hesitant at first – not that I don't want to do this, but it's because I can't think of anything to write you … Continue reading Dear Me, dear me.. Love, Yourself

to the graduating, from a graduate

Post #17 Uy, ikaw, Bukas, o ilang araw pa siguro mula ngayon, ga-graduate ka na. Ga-graduate na kayo. Ilang taon din ang binuno mo sa pag-aaral, ilang taong tumira sa skwelahan, at ngayon nga.. ngayon na nga ang panahon para lisanin ito. Sa humigit-kumulang labing-apat o labing-limang taon mo sa paglalabas-masok sa skwelahan, siguro naman … Continue reading to the graduating, from a graduate