just a thought..

after all.. eto latest na realization ko.. "the difference between an emotional and a physical pain is that, sa physical pain bukod sa alam mo kung gano kasaket, alam mo rin where the pain is coming from.. sa emotional pain, you don't know san ba, basta ang alam mo lang masaket sya, yun at yun … Continue reading just a thought..