intercept

Malayo palang alam ko na. Yung left eye na yan, yung figure, the way you walk - alam ko na. Sigurado ako ikaw yun. As we got nearer each other, I can't stop looking at you while wondering if you can still remember me.  Ito na. Yung moment na magtatapat na tayo (coming from different … Continue reading intercept