“thinking aloud” but silently

Just because I don't say anything doesn't mean I don't notice and just because I don't ask a lot of questions doesn't mean I'm stupid. At the back of my mind, I laugh at those who believe and think I don't know something. They don't know that I notice things they think I wouldn't see. … Continue reading “thinking aloud” but silently

asterisk*

Not every thing in life is asterisked*. 😉 Hindi naman lahat ng bagay required - maintindihan, makuha, ma-achieve.  Minsan sapat na lang na alam mo kung ano, pero di required intindihin kung bakit or kung paano.  Wag mong obligahin ang sarili mo sa mga bagay na hindi required gawin, kunin, intindihin, or i-achieve. And don't … Continue reading asterisk*