Finding “Happy” – Day 61

Kapag wala ka nang makitang reason para maging masaya, isipin mo na lang "may bukas pa". 🙂