The 30-Day Song Challenge – Day 16 ♪

Post #111 ♪ A song that you used to love but now hate. DON'T MATTER by Akon I used to like this song so much I even memorized the lyrics. Pero, basta pag naririnig ko ito ngayon ewan.. kakaiba.. naiinis na ako.. kase may naaalala ako.. Eh, ayun lang. Ja~!