to the graduating, from a graduate

Post #17 Uy, ikaw, Bukas, o ilang araw pa siguro mula ngayon, ga-graduate ka na. Ga-graduate na kayo. Ilang taon din ang binuno mo sa pag-aaral, ilang taong tumira sa skwelahan, at ngayon nga.. ngayon na nga ang panahon para lisanin ito. Sa humigit-kumulang labing-apat o labing-limang taon mo sa paglalabas-masok sa skwelahan, siguro naman … Continue reading to the graduating, from a graduate

super moon

Post #16 The "Super Moon". Last Saturday, March 19, 2011, was the day the "super moon" was seen in the sky. But not all of us were able to see it. Fortunately, at the time it appeared, I was, together with 4 of my friends, at Blue Lagoon in Pagudpud, Ilocos, where we were able … Continue reading super moon