The 30-Day Photo Challenge – Day 21

A picture of something you wish you could forget.   Tao ba ito? Panyanyari? hmm.. di ko masagot ang day 21.. dahil di ako makahanap ng picture na tatama sa kung ano man ang gusto kong isagot na gusto kong kalimutan.. baka madami ito..? di ako sigurado... basta ang alam ko lang.. MERON.. *just so … Continue reading The 30-Day Photo Challenge – Day 21